VC Kick-off med Ørjan Burøe!

VC Kick-off med Ørjan Burøe!

2017年2月8日01:00 ~ 2017年2月8日06:00

VC Kick-off med Ørjan Burøe!

Start UiS har en glede av å presentere årets Kick-off for Venture Cup 2017!

Har du en idé? Meld deg på forretningsplankonkurransen Venture Cup, og få hjelp til å realisere den. Kom på kick-off for mer informasjon!

Venture Cup er en av de største forretningsplankonkurransene i verden. VC sin målgruppe er studenter "som har en gründerspire i magen" og intensjonen med konkurransen er å koble studenter sammen med næringslivet, forskere, mentorer og andre aktører, for å skape bærekraftige vekstbedrifter for fremtiden med økt fokus på innovasjon. Gjennom en målrettet innsats på kjerneaktivitetene som forretningsplankonkurransen, ferdighetstrening, veiledning og nettverksbygging ønsker de at de deltakerne som har vært med i Venture Cup ser på det å starte egen bedrift som en oppnåelig og ønskelig karriereretning.

Arrangementet er åpent for alle. Det vil bli gitt nærmere informasjon om årets konkurranse, etterfulgt av motiverende foredragsholdere og suksesshistorier, underholdning og selvfølgelig god mat og drikke!

Programmet vil bli utlyst etter hvert som det nærmer seg datoen, stay tuned:)

-
-
English:
Start UiS is proud to present this year’s Kick-Off for Venture Cup 2017!
Do you have an idea? Sign up for Venture Cup, a business plan competition which will help you get the support you need to make your idea a reality!
Venture Cup is one of the world’s largest business plan competitions, and is targeted towards ambitious students who are passionate about entrepreneurship. The ultimate goal of the competition is to connect entrepreneurial-minded students together with the business community, researchers, mentors and others who are interested in creating sustainable businesses for an innovation-focused future. During their participation in core activities such as the business plan competition, specific skills training, mentoring, and networking sessions, participants in Venture Cup will begin to consider being their own boss an achievable and viable career path. Come to Kick-Off for more information!
The arrangement is open for all. Further information on this year’s competition will come, followed by motivational speakers and success stories, live entertainment, and, of course, great refreshments.
The detailed program will be revealed as Kick-Off approaches, so stay tuned!
/The competition and program will be in norwegian/